طراحی نما کلاسیک جردن-مریم

نام پروژه: طراحی نما ساختمان مسکونی جردن-مریم
نوع همکاری: طراحی نما، اجرای نما

سال ساخت:92-91

نام کارفرما: جناب آقای صدرزاده

آدرس: جردن،خیابان مریم

طراحی نما کلاسیک جردن-مریم

توضیحات پروژه:

گالری

آدرس

آدرس