طراحی نما کلاسیک گیشا 33

نام پروژه: طراحی نما ساختمان مسکونی گیشا 33

نوع همکاری:طراحی نما،اجرای نما

سال ساخت: 90

نام کارفرما: آقای شاهین ناظرزاده

آدرس: گیشا، ابتدای خیابان 33ام

طراحی نما کلاسیک گیشا 33

توضیحات پروژه:

گالری

آدرس

آدرس