طراحی نما مدرن گیشا 27

نام پروژه: طراحی نما مدرن ساختمان مسکونی گیشا 27

نوع همکاری:طراحی نما، دفترچه کمیته نما، اخذ تاییدیه کمیته نما، نظارت بر اجرای نما

سال ساخت: 94-93

نام کارفرما: آقای شاهین ناظرزاده

آدرس: گیشا،خیابان 27ام ، بین کسروی و فرحزادی

طراحی نما مدرن گیشا 27

گالری

آدرس

آدرس