اجرای دکوراسیون داخلی لابی پروژه شاهین

نام پروژه: اجرای دکوراسیون داخلی لابی پروژه مسکونی 187 واحدی شاهین
نوع همکاری: سنگکاری بدنه لابی، سنگکاری کف لابی، سنگکاری کف و بدنه ورودی اصلی ساختمان، سنگکاری محوطه و دیوار مجتمع

سال ساخت: 88-87

نام کارفرما: جناب آقای مهندس ابراهیم نژاد

آدرس: همت غرب، بعد از ستاری، شاهین شمالی، خیابان یاسمن، کوچه پارک

اجرای دکوراسیون داخلی لابی پروژه شاهین-طراحی نما | دکوراسیون داخلی | عکاسی معماری
  • اجرای دکوراسیون داخلی لابی پروژه شاهین

  • اجرای دکوراسیون داخلی لابی پروژه شاهین

    گالری

    آدرس

    آدرس