بازسازی لابی و نمای پروژه مسکونی فیروزکوه

نام پروژه: بازسازی ساختمان مسکونی فیروزکوه

نوع همکاری: طراحی داخلی لابی اصلی، دکوراسیون داخلی لابی اصلی، طراحی نما

نام کارفرما: جناب آقای داریان

آدرس: زعفرانیه، خیابان آصف،خیابان حسینی، خیابان فیروزکوه

بازسازی لابی و نمای پروژه مسکونی فیروزکوه-طراحی نما | دکوراسیون داخلی | عکاسی معماری
  • بازسازی لابی و نمای پروژه مسکونی فیروزکوه

  • بازسازی لابی و نمای پروژه مسکونی فیروزکوه

    توضیحات پروژه:

    گالری

    آدرس

    آدرس