طراحی نما مدرن مسکونی گیشا 36

نام پروژه: ساختمان مسکونی گیشا 36 دو کله

نوع همکاری:طراحی نما، دفترچه کمیته نما، اخذ تاییدیه کمیته نما

سال ساخت: 96-95

نام کارفرما: آقای شاهین ناظرزاده

آدرس: گیشا،خیابان 36ام یا ملکی، بعر از امان خانی

طراحی نما مدرن مسکونی گیشا 36-طراحی نما | دکوراسیون داخلی | عکاسی معماری
  • طراحی نما مدرن مسکونی گیشا 36

  • طراحی نما مدرن مسکونی گیشا 36

    توضیحات پروژه:

    گالری

    آدرس

    آدرس