طراحی نما مدرن گیشا سوسن

نام پروژه: طراحی نما ساختمان مسکونی گیشا 36

نوع همکاری:طراحی نما، اجرای نما

سال ساخت: 92-91

نام کارفرما: آقای شاهین ناظرزاده

آدرس: گیشا،خیابان 36ام یا ملکی، بعد از امان خانی

طراحی نما مدرن گیشا سوسن

توضیحات پروژه:

گالری

آدرس

آدرس