اجرای دکوراسیون داخلی لابی پروژه طرشت

نام پروژه: اجرای دکوراسیون داخلی پروژه مسکونی 190 واحدی طرشت
نوع همکاری: سنگکاری بدنه لابی، سنگکاری کف لابی، سنگکاری کف و بدنه ورودی اصلی ساختمان

سال ساخت:88-87

نام کارفرما: جناب آقای مهندس ابراهیم نژاد

آدرس: بزرگراه یادگار امام، خیابان تیموری، خیابان اکبری

اجرای دکوراسیون داخلی لابی پروژه طرشت-طراحی نما | دکوراسیون داخلی | عکاسی معماری
  • اجرای دکوراسیون داخلی لابی پروژه طرشت

  • اجرای دکوراسیون داخلی لابی پروژه طرشت

    گالری

    آدرس

    آدرس