اجرای محوطه ورودی پروژه مسکونی برج آفرینش

نام پروژه: اجرای محوطه ورودی پروژه مسکونی برج آفرینش
نوع همکاری: سنگکاری کف ورودی اصلی، سنگکاری المان های ورودی اصلی

سال ساخت:88-87

نام کارفرما: جناب آقای مهندس ابراهیم نژاد

آدرس: ابتدای خیابان جنت آباد، خیابان نیرو، برج آفرینش

اجرای محوطه ورودی پروژه مسکونی برج آفرینش-طراحی نما | دکوراسیون داخلی | عکاسی معماری
  • اجرای محوطه ورودی پروژه مسکونی برج آفرینش

  • اجرای محوطه ورودی پروژه مسکونی برج آفرینش

    گالری

    آدرس

    آدرس