اجرای نما مسکونی پاسداران

نام پروژه: ساختمان مسکونی پاسداران-بهستان دهم

نوع همکاری: اجرای نما ، اجرای نازک کاری

سال ساخت: 93-92

نام کارفرما: آقای مهندس آقا بزرگی

آدرس: پاسداران ، بهستان 10 ، خیابان مفاخری

اجرای نما مسکونی پاسداران-طراحی نما | دکوراسیون داخلی | عکاسی معماری
 • اجرای نما مسکونی پاسداران

 • اجرای نما مسکونی پاسداران

  توضیحات پروژه:

  اجرای نما مشکونی پاسداران در سال 93 انجام شده است. شروع این پروژه در سال 92 صورت گرفته است. طراحی معماری در این پروژه به صورت طراحی مدرن انجام شده است. خدمات ارائه شده در این پروژه شامل آهنکشی نما، سنگکاری نما، سنگکاری کف واحدها، سنگکاری بدنه راهپله، نصب پله ها، سنگکاری کف پارکینگ ها، سنگکاری بدنه پارکینگ ها و قسمت های مشاع دیگر بوده است.

  طراحی نما ئر این پروژه به صورت کاملا مدرن و با ترکیب سنگ سفید عباس آباد، ترموود، ورق و ناودانی اجرا شده است. نکته بارز در طراحی نما و اجرا نما این پروژه، قاب بندی بودن طراحی نما و جدا سازی آن به وسیله ورق و ناودانی می باشد. بیشترین بیرون زدگی در نظر گرفته شده در طراحی نما این پروژه، 30 سانتی متر می باشد.

  دکوراسیون داخلی و طراحی داخلی این پروژه نیز به صورت دکوراسیون داخلی مدرن انجام شده که به همین صورت که در تصاویر دکوراسیون داخلی و طراحی داخلی پروژه مشخص است؛ تمامی خطوط به صورت شکسته، فاقد انحنا و با جزئیات کم می باشد.

  پروژه مسکونی پاسداران-بهستان دهم، شامل 10 واحد مسکونی در 5 طبقه و 2 طبقه مشاعات می باشد.

  گالری

  آدرس

  آدرس