طراحی پلان به عنوان پایه ای ترین آیتم های طراحی معماری، در دفتر راستا به شمار می رود. از آنجا که طراحی پلان به صورت حرفه ای مقدمه ای برای شکل گیری مناسب ساختمان است؛ تلاش ما بر این است که با طی مراحل زیر، به مناسب ترین شکل طراحی پلان دست یابیم.

بررسی خواست و نیاز کارفرما در طراحی پلان با توجه به کاربری ساختمان، جمع آوری اطلاعات مربوط به سایت و مکان پروژه، شناسایی و بررسی پروژه های ساخته شده در اطراف ملک مورد نظر، شناسایی اقلیم و آب و هوای منطقه و بررسی تاثیر آن بر طراحی پلان، ایده پردازی و شکل گیری کانسپت اولیه، جانمایی فضاها در طراحی پلان، بررسی و پباده سازی ارتباط بین فضاها، طراحی حجم ساختمان، بازنگری و اعمال تغییرات در طرح های دوبعدی، تهیه طرح های سه بعدی، اعمال تغییرات احتمالی پس از ارائه طرح های سه بعدی و در آخر نقشه های اجرایی و فاز دو از مواردی است که برای طراحی پلان  ارائه می شود.