طراحی نما تجاری ولیعصر

نام پروژه: طراحی نما تجاری ولیعصر

نوع همکاری: طراحی نما ، اخذ تاییدیه کمیته نما ، طراحی دکوراسیون داخلی ، اجرای نما،

سال ساخت: 94-95

نام کارفرما: جناب آقای حاج حسینی

آدرس: خیابان ولیعصر، روبروی باغ فردوس

طراحی نما تجاری ولیعصر

توضیحات پروژه:

گالری

آدرس

آدرس