طراحی نما ساختمان مسکونی پاسداران – بوستان پنجم در سال 95 انجام شده است. سبک طراحی نما در این پروژه، طراحی نما کلاسیک در نظر گرفته شده است. ساختمان شامل 6 طبقه مسکونی، یک طبقه لابی و دو طبقه مشاعات می باشد که طبق معمول 6 طبقه مسکونی و لابی در طراحی نما منظور می شود.


از نکات مثبت در طراحی نما این پروژه می توان به ارتفاع سقف ها اشاره کرد. ارتفاع طبقات در این پروژه 4 متر است که تاثیر مناسبی بر بلند قامتی نما گذاشته است. 

طبق پلان طبقات، در نما دو پنجره برای سالن و یک پنجره نیز برای آشپزخانه تعبیه شده است. از آنجا که عمق آشپزخانه در پلان مناسب بوده است، O.K.B پنجره آشپزخانه نیز در طراحی نما به اندازه O.K.B پنجره های سالن در نظر گرفته شده است.

طراحی نما پروژه پاسداران به این صورت بوده است که در ابتدا نمای مورد پسند کارفرما طراحی شده و پس از آن به وسیله سبک سازی طراحی نما ، دفترچه کمیته نما تهیه شده است. روند طراحی نما در این پروژه، مثال خوبی برای بررسی میزان تغییرات در طراحی نمای نهایی و نمای ارایه شده به کمیته نما می باشد.
ادامه این مقاله در دست تهیه می باشد و در اسرع وقت به روز رسانی می شود.