طراحی نما ساختمان مسکونی پاسداران – بوستان پنجم در سال 95 انجام شده است. سبک طراحی نما در این پروژه، طراحی نما کلاسیک در نظر گرفته شده است. ساختمان شامل 6 طبقه مسکونی، یک طبقه لابی و دو طبقه مشاعات می باشد که طبق معمول 6 طبقه مسکونی و لابی در طراحی نما منظور می شود.


از نکات مثبت در طراحی نما این پروژه می توان به ارتفاع سقف ها اشاره کرد. ارتفاع طبقات در این پروژه 4 متر است که تاثیر مناسبی بر بلند قامتی نما گذاشته است. 

طبق پلان طبقات، در نما دو پنجره برای سالن و یک پنجره نیز برای آشپزخانه تعبیه شده است. از آنجا که عمق آشپزخانه در پلان مناسب بوده است، O.K.B پنجره آشپزخانه نیز در طراحی نما به اندازه O.K.B پنجره های سالن در نظر گرفته شده است.

طراحی نما پروژه پاسداران به این صورت بوده است که در ابتدا نمای مورد پسند کارفرما طراحی شده و پس از آن به وسیله سبک سازی طراحی نما ، دفترچه کمیته نما تهیه شده است. روند طراحی نما در این پروژه، مثال خوبی برای بررسی میزان تغییرات در طراحی نمای نهایی و نمای ارایه شده به کمیته نما می باشد.دفترچه کمیته نما در طراحی نمای کلاسیک پروژه مسکونی پاسداران
دفترچه کمیته نما: همانطور که قبلا هم اشاره شده با توجه به شرایط پروژه دو طراحی نما داشته یکی برای دفتر‌چه کمیته نما و اخذ تایید کمیته‌نما و یک طراحی نما برای پسند کارفرما و اجرای نهایی نقشه .

تغییراتی که نسبت به طرح نهایی که باید در دفترچه کمیته نما لحاظ میکردیم شامل
یکی از اختلافات تعداد طبقات بود چون در زمان تاییدیه دفترچه کمیته نما ، ساختمان دارای جواز 5 طبقه بود ، اما پرونده در جریان بود برای گرفتن مجوز طبقه‌ی ششم . به همین خاطر دفتر‌چه کمیته نما از روی نقشه های مصوبی که در سیستم شهرداری آپلود شده بررسی می شود ما مجبور به  یک طراحی ساختمان ۵ طبقه را برای شهرداری داشته ایم . 
با توجه به اینکه نمای تایید شده و نهایی ما شیش طبقه مسکونی است . به همین دلیل تفاوتی در تقسیم بنده طبقات در نقشه نهایی و نقشه شهرداری داریم به این صورت که در نقشه دفترچه کمیته نما یک طبقه‌ی پیلوت ،یک طبقه‌ مسکونی طبقه‌ی اول ، سه طبقه مسکونی طبقات ۲،۳،۴و یک طبقه بالا هم طبقه پنجم جدا شده است .
اما در نقشه نهایی ما آن سه طبقه که میان‌قاب داشتیم به چهار طبقه تبدیل شده . یعنی همکف ،طبقه اول،طبقه دو تا پنج و طبقه ششم .
که این تفاوت ظاهری بزرگ در طراحی بین این دو نما داشته باشیم .


تفاوت دیگری که میتوان به آن اشاره کرد که بین نقشه شهر داری و نقشه نهایی داریم مثل بقیه پروژه‌ها بحث بیرون زدگی نما است یعنی
حجم های نماسازی که روی نمایی که به شهر داری میخواهیم تحویل بدهیم قطعا خیلی متفاوت با آن طراحی اصلی است.

این پروژه در شهرداری منطقه ۴ انجام شده است در آن زمان شهرداری ۳۵+ بیرون زدگی از نما  را قبول میکرد. یعنی در نقشه نهایت بیرون زدگی که به ما اجازه داده میشد ۳۵ سانتی متر بود .
ما در طراحی یک قسمت هایی از کار را منفی اعلام کردیه ایم به این معنی که یک قسمتی از نما سازی را داخل ملک انجام میدهیم .
ما در این طراحی از یک ترفند استفاده کرده که ۳۰_ سانت به داخل و ۳۰+سانت سانت به بیرون یعنی این عکس هایی که مشاهده کردید اختلاف ۶۰ سانتی را داریم این اختلاف باعث شده در باند ها نتوانیم کرو داشته باشیم (منظور کرو از روی پلان است ) مجبور شدیم باند هارا تخت اجرا کنیم
جزئیات و بیرون زدگی باند ها و سرستون ها باید جوری میبود که در ۶۰ سانت طراحی انجام میشد
تاج،سنتوری وسرایی جلوی پنجره ها دارای محدودیت‌های زیادی بود به دلیل اینکه نمایی بود که به شهر داری تحویل داده میشد .

پس مجبور شدیم قسمت اعظمی از پنجره‌هارا با نرده فلزی کار کنیم ، فقط در طبقه اول مسکونی سرایی سنگی داشتیم که آن هم حالت سرایی ندارد ،حالت یک شمش بریده شده بود که توانستیم با یک جزئیات، نصب آهنی به شهرداری ارائه دهیم که این سرایی ها ثابت هستند چون میدانم مشکل شهرداری با سرایی به غیر از بحث طراحی ، بحث پایداری در زلزله را داریم پس اگر قصد طراحی سرایی در نما دارید باید جزئیات نصب به گونه ای در پرونده قرار دهید که قبول کنند این عضو پایدار میماند .


نکته ای دیگر که به آن اشاره کرده ایم خط آسمان است خط آسمان نسبت به آن چیزی که طراحی شده خیلی متفاوت است .

یک بحث روف گاردن است ، میدانیم که در کمیته نما شما اگر خط آسمان سبز باشد مجبور به بحث پرداخت بام سبز داشته باشیم
بحث بعدی سرایی هایی که در طراحی‌نما داشتیم حذف شد و شهرداری سرایی لبه بام را قبول نکرد
ستون‌های گردی که در نما داشتیم ،زیر‌پنجره‌ها، کرو روی باندها این تفاوتی بود که مجبور شدیم تاییدیه کمیته نما را بگیریم .ادامه این مقاله در دست تهیه می باشد و در اسرع وقت به روز رسانی می شود.