طراحی نما ساختمان مسکونی پاسداران – بوستان پنجم در سال 95 انجام شده است. سبک طراحی نما در این پروژه، طراحی نما کلاسیک در نظر گرفته شده است. ساختمان شامل 6 طبقه مسکونی، یک طبقه لابی و دو طبقه مشاعات می باشد که طبق معمول 6 طبقه مسکونی و لابی در طراحی نما منظور می شود.


ادامه این مقاله در دست تهیه می باشد و در اسرع وقت به روز رسانی می شود.