نمای کلاسیک یا نمای مدرن ؟ نمای رومی یا نمای تلفیقی ؟ سبک کلاسیک ، نئو کلاسیک ، مدرن یا پست مدرن ؟

این ها سوالاتی است که اصولا در ابتدای راه طراحی ساختمان ، به میان می آید. قصد ما در این مقاله بررسی مسائل کاربردی مطرح در طراحی نمای کلاسیک و یا طراحی نمای رومی است. از این جهت تا حدی از مسائل علمی و آکادمیک در این زمینه فاصله گرفته و بیشتر به مسائل مطرح در بازار ساخت و ساز امروز می پردازیم. 
به طورحتم هدف از انجام هر کاری رسیدن به منفعت می باشد و در این میان صنعت ساخت و ساز نیز مستثنی نیست. البته اشاره به این نکته نیزحائز اهمیت استکه منفعت به دو نوع مادی (زود بازده) و معنوی (دیربازده) تقسیم بندی می شود. بدون شک می توان گفت که از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر ساخت و فروش ساختمان ،طراحی معماری آن ساختمان است. در نتیجه اولین تاثیر انتخاب سبک طراحی نما ، بر فروش ساختمان و پس از آن بر منفعت معنوی ساخت ، یعنی برندینگ کارفرما است.
در حال حاضر فارغ از تاثیر گذاری خوب و یا بد نمای کلاسیک و نمای رومی بر سیمای شهر و فرهنگ شهری ، نمای کلاسیک و نمای رومی تاثیر مثبت بر روند فروش ساختمان دارد. در بازار رقابتی امروز ، نمای کلاسیک و سبک طراحی کلاسیک ، یکی از فاکتورهای تاثیر گذار برقیمت ساختمان و زمان فروش آن می باشد. به نحوی که کارفرما با وجود هزینه های چندین برابری نمای کلاسیک و نمای رومی نسبت به نمای مدرن ، مایل به گذراندن مراحل سخت اخذ تاییدیه کمیته نما و چه بسا پرداخت هزینه های ناشی از عدم تطابق طرح اجراشده با طرح مصوب کمیته نما نیز هست.
طرح این موضوع نیز خالی از لطف نیست که استفاده سازندگان سبک کلاسیک بر این است که هزینه زیاد نمای کلاسیک و نمای رومی ، ضمن جبران هزینه ها ، برگشت سود بیشتر را نیز به همراه دارد.
از دیگر جذابیت های نمای کلاسیک و نمای رومی برای کارفرمایان و سازندگان ، شناخته شدن آنها به سبک و طرحی خاص است.البته طراحان پروژه هم از این قاعده مستثنی نیستند. به این صورت که تکرار برخی از جزئیات و فرم ها به صورت یکسان در نماهای مختلف ، نشانی از یک برند و یا اسمی خاص است. در نتیجه در دنیای بی قاعده برندینگ ساختمان و ساختمان های دارای امضا ، سبک طراحی نما ، یکی از شاخصه های معرف کارفرما و یا طراح آن است.
حال پس از بررسی وضعیت به کارگیری نمای کلاسیک و نمای رومی در ساخت و ساز امروز ، می پردازیم به مسائل کاربردی در طراحی ، مسائل شهرداری ، تهیه مصالح و اجرای این چنین نماها.


- چالش های طراحی نمای کلاسیک و نمای رومی در کمیته نما :
ترویج فرهنگ اروپایی ، پیش آمدگی های غیر مجاز ، استفاده از المان های نمای روم باستان ، عدم تطابق با همسایگان مجاور ، همه و همه از مسائلی است که در اولین قدم بعد از ارائه طرح نمای کلاسیک و نمای رومی توسط طراح در کمیته نما ، از سوی داوران مطرح می شود. متاسفانه نگاه منفی داوران کمیته نما باعث شده روند اخذ تاییدیه کمیته نما برای نمای کلاسیک و نمای رومی ، کاری دشوار باشد.
به همین جهت طراحان دارای تجربه در بحث اخذ تاییدیه کمیته نما ، با توسل به راهکارهای مختلف ، تلاش خود را در جهت مصوب کردن طرح نمای کلاسیک و نمای رومی ، انجام می دهند. از جمله موارد کاربردی در زمان ارائه نقشه ها ، طرح همجواری و یا نزدیکی به نمای کلاسیک یا نمای رومی ساخته شده در اطراف ملک مورد نظر است. لازم به توضیح است در صورتی که همسایگان مجاور ، ساختمانی کم قدمت و طراحی نمای مدرن باشد؛ اخذ تاییدیه کمیته نما ، کاری بسیار سخت و پیچیده می شود.
به عنوان مثال در طراحی نمای کلاسیک ساختمان تجاری اداری آصف ، با توجه به همجواری ساختمان با یک نمای مدرن از یک طرف ، با استناد به همجواری با دیگر نماها ، موفق به اخذ تاییدیه نما در فروردین 97 شده ایم.
از دیگر ترفند های طراحان برای تاییدیه نمای کلاسیک و نمای رومی ، می توان به عدم تطابق پیش آمدگی ها و برخی از جزئیات اجرایی کوچک در نقش های کمیته نما و نقشه های اجرایی اشاره کرد؛ به نحوی که می توان در دفترچه کمیته نما قسمتی از نماسازی را با توجه به قرارگیری لول سقف و جاگذاری ستون ها ، نسبت به حد مالکیت منفی در نظر گرفت و یا برخی از جزئیات را در نقشه های سهرداری حذف نمود و در زمان اجرا طبق نقشه های اجرایی عمل نمود.
این نکته مهم نیز قابل ذکر است که در صورت عدم تطابق نقشه های مصوب با طرح اجرا شده ، مشکلات زیادی در زمان اخذ پایان کار به وجود می آید که بر طرف کردن آنها به عهده کارفرما می باشد.
به عنوان مثال در طراحی نما کلاسیک مسکونی پاسداران ، نقشه های ارائه شده به کمیته نما ، مدل سبک شده طرح مورد نظر بوده است که پس از اجرای طرح اصلی ، در زمان اخذ پایان کار ، کارفرما اقدام به پرداخت جریمه بابت عدم تطابق طرح نمای کلاسیک اجرا شده با طرح مصوب کمیته نما شهرداری منطقه چهار ، کرده است.
موارد فوق مختصری از مسائل مطرح در اخذ تاییدیه کمیته نما برای نمای کلاسیک و نمای رومی بود. بدون شک اظهار نظر قطعی برای مثبت و یا منفی بودن اخذ تاییدیه ، پس از بررسی های دقیق ملک مورد نظر ، خواسته های کارفرما ، و اقدام اولیه کمیته نما امکان پذیر است.
ادامه مقاله بررسی موشکافانه نمای کلاسیک و نمای رومی ، به زودی آپلود می شود.