بازسازی ساختمان از جمله اقدامات متداول در جریان استفاده از ساختمان ها است. بسته به نوع بازسازی ساختمان مورد نظر، این موضوع یکی از پرکاربرد ترین آیتم هایی است که افراد برای بهتر کردن شرایط محل زندگی خود انجام می دهند. از یک نقاشی ساده تا تغییر اساسی بنیادی ترین بخش های یک ساختمان را می توان بازسازی ساختمان نامید. بازسازی ساختمان به معنی تعمیر، تغییر و یا بهبود یک یا چند جزء از ساختمان محل زندگی و یا کار می باشد که منجر به تغییر وضعیت استفاده از آن مکان می شود. بازسازی ساختمان به دلیل نقل مکان به جایی جدید، بازسازی ساختمان به جهت خرید و فروش ملک و بازسازی ساختمان به صورت فصلی (فرارسیدن عید نوروز و یا تابستان)، از عمده دلایل بازسازی ساختمان می باشد. طراحی داخلی، طراحی دکوراسیون داخلی، جزئیات اجرایی مناسب با فضای بازسازی ساختمان و در برخی موارد، طراحی نما نیز از جمله موارد مطرح در بحث بازسازی ساختمان و بازسازی نما ی ساختمان می باشد. دفتر راستا با تکیه بر تجارب متعدد در زمینه های اشاره شده، توانسته خدمات مهندسی ساخت و معماری مرتبط با بازسازی ساختمان را به خوبی ارائه دهد. در ادامه نظر شما به مطالب مطرح در بازسازی ساختمان جلب می نماییم.