دکوراسیون داخلی و طراحی داخلی ، دو واژه پرکاربرد در طراحی ساختمان است. گرچه این دو کلمه بار معنایی یکسانی ندارند؛ اما به علت شباهت زیاد در معانی و کاربرد آن ها، بیشتر به صورت مترادف استفاده می شوند.
طراحی داخلی بیشتر به برنامه ریزی فضایی پرداخته و از طرح ریزی پلان تا انتخاب لوازم را شامل می شود. با این تفاوت که طراحی داخلی بیشتر بر عملکرد فضا تاکید دارد. دکوراسیون داخلی بیشتر به شکل دادن یک فضا و زیبا ساختن آن می پردازد. دکوراسیون داخلی شامل ترکیب رنگی، نورپردازی، مبلمان، پرده، کاغذ دیواری، نقاشی و پتینه، چیدمان و مسائل این چنینی است. دفتر راستا با ادغام موارد فوق در قالب طراحی دکوراسیون داخلی، آماده ارائه خدمات تخصصی به سازندگان پروژه می باشد.