عکاسی معماری ، تبلیغات پروژه و مستند سازی پروژه از لازمه های ساخت و فروش پروژه می باشد. فضای ساخت و ساز امروز، به لحاظ رقابت زیاد، کارفرما را وادار می کند تا برای معرفی و فروش پروژه، از روش ها و ترفندهای به روز استفاده نماید. استفاده از روش های نوین عکاسی معماری ، تصویر برداری معماری ، ساخت تیزر ، عکاسی 360 درجه ، تهیه دفترچه های مصور روند پیشرفت پروژه و بسیاری از روش های دیگر، سرمایه گذار را در چرخه ساخت و فروش پروژه یاری می رساند. دفتر راستا با دارا بودن کادری متخصص در زمینه عکاسی معماری و مشاوره دپارتمان طراحی معماری مجموعه، توانسته تا به امروز خدمات درخور و شایانی را به سرمایه گذاران، سازندگان، مشاوران و پیمانکاران صنعت ساختمان ارائه نماید.