طراحی ویلا کلاسیک و یا طراحی ویلا مدرن ؟ این اولین سوالی است که می بایست در ابتدای پروسه طراحی ویلا ، به آن پاسخ داد. مطمئنا مسائل تاثیر گذار زیادی در انتخاب سبک طراحی ویلا وجود دارد که به طور قطع تعدادی از آنها اولویت بیشتری در تصمیم گیری ها دارد. در ادامه توضیحاتی مختصر در باب مسائل تاثیر گذار بر انتخاب نوع سبک طراحی ویلا بیان می شود. 


  هدف از ساخت ویلا

از نقطه نظر هدف ساخت ویلا ، می توان گفت از موثر ترین عوامل در تعیین نوع سبک طراحی ویلا ، دلیل اصلی ساخت ویلا است. اگر ساخت ویلا به جهت فروش ویلا باشد، بدون شک در ابتدا باید شرایط فروش ویلا اعم از بررسی ویلاهای موجود در منطقه، بررسی توقعات خریدار ویلا در آینده، حد لوکس بودن طراحی ویلا و فروش آن و ... را بررسی کرد. و اگر ساخت ویلا به جهت استفاده شخصی کارفرما باشد؛ موثرترین عاملی که در طراحی ویلا مطرح می باشد؛ سلیقه و خواست کارفرما در طراحی ویلا است.


خواست و نیاز کارفرما در طراحی ویلا

تیم تحریریه دفتر راستا، به صورت مستمر درحال تکمیل مقاله طراحی ویلا و سبک های مختلف در آن می باشد.