همانطور که در عنوان مقاله هم ذکر شده؛ در این بخش به بررسی یک از تاثیر گذارترین مسایل بر بازسازی ساختمان ؛ یعنی هزینه بازسازی ساختمان می پردازیم. در ادامه به تفسیر عوامل موثر بر بازسازی ساختمان عنوان شده که شرایط و میزان تاثیر آن بر هزینه بازسازی ساختمان را مورد بحث و گفتگو قرار می دهیم.آیتم های کاری در بازسازی ساختمان

بدون شک از اولین موارد تاثیر گذار بر هزینه بازسازی ساختمان ؛ نوع آیتم های کاری در بازسازی ساختمان می باشد. به طور کلی؛ آیتم های کاری در بازسازی ساختمان به بخش زیرساختی و نازک کاری (ظاهری)؛ تقسیم بندی می شود.
در مرحله اول، هدف از انجام بازسازی ساختمان ، نوع و چگونگی آیتم های کاری را مشخص می کند. هر چه هدف بازسازی ساختمان به سمت ظاهر سازی برای فروش میل کند؛ آیتم های بازسازی ساختمان نیز سطحی تر و هرچه هدف بازسازی ساختمان به سمت تعمیرات و اصلاح موارد میل کند؛ آیتم های بازسازی ساختمان عمقی تر می شود. می توان گفت آیتم های زیر ساختی از هزینه کمتر ولی سختی کار بیشتر و همچنین آیتم های نازک کاری از هزینه بیشتر و سختی کار کمتر برخوردار هستند.
از دید دیگر، آیتم های زیر ساختی بیشتر در زمره موارد با عدم قطعیت بالا قرار می گیرند و اصولا اکثر این آیتم ها در حین کار و پیشرفت کار نیاز به اجرای آن پیش می آید. به عنوان مثال مواردی همچون تعمیرات و بازسازی تاسیسات ساختمان، اصلاح سازه و مقاوم سازی سازه، اصلاح و بازسازی عایق های رطوبتی و ... از جمله مواردی هستند که در تقسیم بندی کارهای زیربنایی قرار می گیرند و بیشتر در حین کار تصمیم به انجام این موارد گرفته می شود.
شاخص ترین هدف بازسازی ساختمان ، اصلاح و بازسازی به دلیل تغییرات در ظاهر بنا می باشد. آیتم های نازک کاری تماما در بخش طراحی بازسازی ساختمان در نظر گرفته می شوند به طوری که هزینه و همچنین زمان انجام هر کدام به دقت بررسی می شود.
همانطور که توضیح داده شد؛ عدم قطعیت بیشتر در کارهای زیرساختی بازسازی ساختمان می باشد. که به دلیل کم هزینه تر بودن این قسمت نسبت به آیتم های نازک کاری، می توان گفت تقریب در برآورد هزینه بازسازی ساختمان ، با دقت نسبتا مناسبی انجام می شود. هر میزان حجم آیتم های کاری با عدم قطعیت بالا تر باشد؛ دقت برآورد هزینه بازسازی ساختمان کمتر می شود و هر چه حجم آیتم های نازک کاری در بازسازی ساختمان و مواردی که می توان در طراحی بازسازی ساختمان برآورد دقیقی از آنها داشت بیشتر باشد؛ دقت تخمین هزینه بازسازی ساختمان بیشتر خواهد بود.

متریال مصرفی در بازسازی ساختمان
تغییر کاربری و ایحاد فضاهای جدید در بازسازی ساختمان
زمان در بازسازی ساختمان
سبک های طراحی در بازسازی ساختمان
سن بنا در بازسازی ساختمان
مسیر حمل مصالح در بازسازی ساختمان
تیم تحریریه دفتر راستا، به صورت مستمر درحال تکمیل مقاله هزینه بازسازی ساختمان می باشد.